Geeneinde 16, 2381 Weelde

Dit ben ik

Mijn naam is Suzan Habraken, getrouwd met Jeroen Jacobs en mama van Lucas en Julian. Jaren was ik werkzaam als leerkracht basisonderwijs/kleuterschool/lagereschool. Elk schooljaar had ik wel een of meerdere leerlingen in mijn klas die net een beetje andere aandacht nodig had(den). Kinderen waarvan het emmertje net iets sneller volliep dan bij andere kinderen. Kinderen die ontploften, sommigen thuis en sommigen al op school.

Ook thuis had ik een kind met ontploffingsgevaar. Had… Samen hebben we de ingrediënten die leidden tot de ontploffing gevonden. Ook hebben we gekeken naar wat er aan een ontploffing vooraf gaat en herkennen nu de signalen. We hebben gekeken naar wat we dan kunnen doen, zodat de ontploffing niet doorzet.                                                                            We, mijn zoon en ik. Samen.

Dit heb ik doorgezet naar de kinderen uit mijn klas. Helaas is er in het onderwijs steeds minder tijd om hier met de kinderen aan de slag te gaan. En dat terwijl er nu steeds meer nood aan is. Dat is de reden dat ik gestart ben met Stap voor Stap coaching. Samen met kinderen en hun ouders ga ik kijken wat van deze maiskorrels (kinderen) een popcorn maakt.

Dit ben ik. Suzan Habraken Stap voor Stap coaching kindercoaching familieopstellingen Ravels